Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu

Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”
RPDS.06.03.03-02-0018/17
Wartość projektu: ponad 8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 7,7 miliona zł

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Miasta Wleń w wymiarze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. Przedmiotem projektu jest: - rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń obejmująca: remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki” i urządzeniami wody nadbudowę studni; wymianę nawierzchni i podbudowy; wycinkę istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń; budowę/przebudowę/montaż małej architektury; przebudowę sieci elektrycznej w zakresie  oświetlenia i iluminacji; przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej pod płytą Rynku - rewitalizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a i przeznaczenie go na działalność Klubu Integracji Społecznej. - rewitalizacja budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 i przeznaczenie go na działalność Punktu Informacji Turystycznej oraz Centrum Lokalnych organizacji pozarządowych (NGO). - rewitalizacja bud. byłego kościoła ewangelickiego i przeznaczenie go na działalność Centrum Aktywności Społecznej. - modernizacja ul. T. Kościuszki we Wleniu.