Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej

Beneficjent: Filharmonia Jeleniogórska w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: „Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”
RPDS.02.01.03-02-0002/16
Wartość projektu: 424 471,67 zł
Wartość dofinansowania: 293 324,67 zł

Celem projektu oraz jego ideą była integracja środowisk kulturalnych oraz aktywizacja jak najszerszej grupy społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
- zakupiono oraz wdrożono aplikację mobilną mającą na celu przybliżenie mieszkańcom oferty kulturalnej,
- zakupiono i wdrożono system do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu „Public Display” – system digital signage.

Biletomat