Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze”
RPDS.02.01.03-02-0004/16
Wartość projektu: ponad 700 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad pół miliona zł

Zrealizowany projekt pozwolił na wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze oraz jego jednostkach zamiejscowych (Cieplickie Centrum Leczenia Nerwic, Cieplickie Centrum Specjalistyki Ambulatoryjnej, Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach, Centrum Leczenia „Przedwiośnie” w Kowarach). Dzięki niemu została podniesiona jakość i dostępność usług medycznych, o czym w pierwszej kolejności przekonali się już pacjenci placówki.