Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra
RPDS.03.03.03-02-0021/16
Wartość projektu: 3 369 054,43 zł
Wartość dofinansowania: 2 813 219,08 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Jelenia Góra, tj.: zabytkowego Ratusza Miejskiego oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszowie. Prace termomodernizacyjne w Ratuszu Miejskim, siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Rady Miejskiej Jeleniej Góry obejmowały:
- docieplenie stropu pod dachem, ścian wewnętrznych, poddasza i podłogi na gruncie,
- wymianę starych okien i drzwi zewnętrznych, renowację części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę wewnętrznych instalacji c. o. wraz z grzejnikami,
- osuszenie murów w części kondygnacji przyziemia.
Prace termomodernizacyjne w budynku remizy OSP Sobieszów obejmowały:
- ocieplenie ściany zewnętrznych, połaci dachowej w części ogrzewanej i stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż pompy ciepła typu powietrze-woda na potrzeby c.w.u.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych obiektów.

Ratusz