Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu
RPDS.03.03.03-02-0038/16
Wartość projektu: 176 541,63 zł
Wartość dofinansowania: 127 461,55 zł


Przedmiotem projektu była termomodernizacja wielorodzinnego obiektu mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu. Zakres projektu obejmował:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie ścian werandy,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,  
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

2020 11 13 08 07 02 788