Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce
RPDS.03.03.03-02-0005/21
Wartość projektu: 6 551 630,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 500 106,89 zł

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce. W zakres projektu wchodzi :
A. Zakup dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego jak również sporządzenie studium wykonalności.
B. Termomodernizacja.
C. Modernizacja instalacji oświetleniowej.
D. Nadzór inwestorski w celu kontroli jakości wykonywanych robót.
E. Promocja - tablice informacyjne oraz pamiątkowe.