Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych”
RPDS.01.03.03-02-0003/16-01
Wartość projektu: ponad 4,5 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 2,8 miliona zł


Przedmiotem projektu jest przygotowanie 5,14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Jelenia Góra poprzez ich uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze. Tereny inwestycyjne, które zostaną przygotowane w ramach niniejszego projektu położone są w Jeleniej Górze w rejonie ulic Spółdzielczej i Thebesiusa.

1