Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych
RPDS.10.01.03-02-0005/16
Wartość projektu: 1 311 747,31 zł
Wartość dofinansowania: 1 246 159,85 zł

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach. Wsparciem zostały objęte wszystkie jeleniogórskie publiczne ośrodki wychowania przedszkolnego. W ramach projektu zostało zrealizowanych 18 typów zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (w tym zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, schodołazu, zatrudnienie asystenta dziecka), kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli w 7 kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej. |

Link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/wsparcie-dzieci-niepe%C5%82nosprawnych-oraz-wzrost-kwalifikacji-nauczycieli-w-jeleniog%C3%B3rskich-1