Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0033/16
Wartość projektu: 198 314,00 zł
Wartość dofinansowania: 163 075,90 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze. Prace termomodernizacyjne obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych–elewacji budynku, ocieplenie ścian fundamentowych z izolacją i drenażem, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie dachu oraz wymianę stolarki okiennej. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

IMG 20201118 124433