Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0033/16
Wartość projektu: prawie 200 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 160 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze. Planowane prace termomodernizacyjne obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych–elewacji budynku, ocieplenie ścian fundamentowych z izolacją i drenażem, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie dachu oraz wymianę stolarki okiennej.