Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 Jelenia Góra

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0003/16
Wartość projektu: 206 632,17 zł
Wartość dofinansowania: 119 031,57 zł


Celami projektu była poprawa warunków i jakości życia lokatorów budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze poprzez poprawę estetyki budynku, redukcję ucieczki ciepła oraz presji na środowisko przyrodnicze. Dzięki realizacji zadania udało się zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zdrowotne użytkowników oraz polepszyć stan techniczny obiektu.

DSC00639