Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojow

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”
RPDS.03.04.03-02-0001/16
Wartość projektu: prawie 30 milionów zł
Wartość dofinansowania: prawie 19 milionów zł

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości komunikacji publicznej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej, poprzez: a) zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich (20 szt.), b) zakup i montaż stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów (13 szt.), c) zakup i montaż tablic systemu informacji pasażerskiej (4 szt.), d) zakup systemu monitoringu wizyjnego w autobusach (1 szt.), e) zakup systemu monitoringu wizyjnego miejsc postojowych (1 szt.).

8F0A95B9 DBCB 4B96 8A58 3750897648CF