Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zobacz efektyOś priorytetowa nr  1 -  Przedsiębiorstwa i innowacje


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundusz Regiony Wałbrzyskiego

Tytuł projektu: Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja

Tytuł projektu: Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi - budowa hali modułowej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr  2 -  Technologie informacyjno - komunikacyjne


Beneficjent: Filharmonia Jeleniogórska w Jeleniej Górze

Tytuł projektu: Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł: Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski

Więcej o projekcie


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze

Tytuł: Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł: Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Tytuł: e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jeleniogórski

Tytuł: Wprowadzenie e- usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 3 -  Gospodarka niskoemisyjna


Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jelenigórski

Tytuł: Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Tytuł: Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Tytuł: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Tytuł: Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela
Tytuł: Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymsko - Katolickiej Pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł: Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł: Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Złotoryjski
Tytuł: Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Tytuł: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych- Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej- Curie 6,10,12

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł: Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazna i Pankracego
Tytuł: Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Tytuł: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tytuł: Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Agat" w Złotoryi
Tytuł: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Agat" w Złotoryi
Tytuł: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16 - Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gryf"
Tytuł: Kompleksowe inwestycje, w tym docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej SM Gryf w Gryfowie Śląskim obejmujące odnawialne źródła energii oraz inteligentny system zarządzania energią

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Drzymały 49
Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Na Skałkach 6 Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze
Tytuł: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 7 Jelenia Góra
Tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wspólnoty mieszkaniowej, zlokalizowanego na ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgórzyńska 2 Jelenia Góra
Tytuł: Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleńu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Muzealna 3
Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealna 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13, Wrońskiego 8

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Podgórzyn
Tytuł: Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podgórzynie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Tytuł: Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł: Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tytuł: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 4 -  Środowisko i zasoby


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu sp. z o.o.

Tytuł: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów

Tytuł projektu: Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB


Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń

Tytuł: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturalnego Dominium Łomnica
Tytuł: Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Tytuł: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury

Więcej o projekcie


Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca
Tytuł: Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- Promenada Jagniątkowa

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Budowa ścieżek rowerowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 5 -  Transport


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

Więcej o projekcie


Beneficjent: PKP Polskie Lnie Kolejowe S.A.

Tytuł projektu: Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wocław - Jelenia Góra - Jelenia Góra nr 274 i 311 / Kolej Aglomeracyjna

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 6 -  Infrastruktura spójności społecznej


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł projektu: Budowa żłobka publicznego w Świerzawie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6 Jelenia Góra
Tytuł: Renowacja budynku przy ul. Pocztowej 6 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 29 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 10 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 46 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 44, ul. Wojska Polskiego nr 46 oraz ul. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14a
Tytuł: Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim
Tytuł: Rewitalizacja budynku mieszkalno – usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim pn. „remont pokrycia dachowego i elewacji

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 47 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 73 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 73, ul. Wojska Polskiego 81, ul. Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł: Rewitalizacja miasta Wojcieszów

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kryształowa 98 w Piechowicach
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Kryształowej 98 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kryształowa 42 Piechowice
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Kryształowej 42 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł: Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Tradycji Sudeckich
Tytuł: Rewitalizacja i adaptacja obszaru zabytkowego położonego przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach w celu przystosowania do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych w zakresie popularyzacji tradycji szklarskich regionu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł: Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo- socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 7 -  Infrastruktura edukacyjna


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł projektu: Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna

Tytuł: Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni informatycznej oraz doposażenie infrastruktury cyfrowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu, Szkoła 707 z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Budowa gminnego przedoszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Janowice Wielkie

Tytuł projektu: Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego

Tytuł: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich wyposażenie - II etap

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Tytuł: Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów

Tytuł: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja

Tytuł: Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Województwo Dolnośląskie - reprezentowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu

Tytuł: Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacji u Erazma i Pankracego

Tytuł: Innowacyjna szkoła - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowo-multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 8 -  Rynek pracy


Beneficjent: H-CONSULTING Wojciech Hołowacz

Tytuł projektu: Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu Ewa Walczak

Tytuł projektu: Klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja "Jagniątków"

Tytuł: "Niesforne Jelonki"- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 9 -  Włączenie społeczne


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Postaw na siebie II

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba

Tytuł projektu: Aktywni, zintegrowani, silniejsi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundcja "Optimo Modo"

Tytuł: Aktywni na rynku pracy!

Więcej o projekcie


Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski

Tytuł: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno - zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja "Jagniątków"

Tytuł: Klub Integracji Społecznej "Jelonek"

Więcej o projekcie


Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnośći Lokalnej "CAL"

Tytuł: Lepsze jutro

Więcej o projekcie


Beneficjent: "Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego"

Tytuł: Asystent Osoby z Niepełnosprawnością dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 10 -  Edukacja


Beneficjent: Gmina Wleń

Tytuł projektu: Radosne Dzieciaki

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Edukacji Przedszkolnej

Tytuł: Idziemy do przedszkola

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Innowacyjna edukacja przedszkolna - z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń

Tytuł: Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki

Więcej o projekcie


Beneficjent: Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Planeta Uśmiechu" w Lubaniu Magdalena Wieczorkowska

Tytuł: Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Jagniątków

Tytuł: Rozwój oferty przedszkolnej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Akademia Happy Kids sp. z o.o.

Tytuł: Świat zmysłów - świat nauki. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids

Więcej o projekcie


Beneficjent: Joanna Nowacka

Tytuł: Przedszkole Ence Pence - odkrywamy dziecięce pasje

Więcej o projekcie


Beneficjent: FUNDACJA ART PROJEKT

Tytuł: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

Więcej o projekcie


Beneficjent: FUNDACJA ART PROJEKT

Tytuł: Przedszkole Przyszłości

Więcej o projekcie


Beneficjent: FUNDACJA ART PROJEKT

Tytuł: Magiczny świat nauki - rozwój w Akademii Happy Kids

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków

Więcej o projekcie


Beneficjent: ARTUR NOWAK I MARTA NOWAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ "MICHAŁEK" SPÓŁKA CYWILNA

Tytuł: Złotoryjska Akademia Przedszkolaka

Więcej o projekcie


Beneficjent: FUNDACJA NA DOBRĄ SPRAWĘ

Tytuł: Bezpiecznie i nowocześnie w przedszkolu daltońskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: CENTRUM EDUKACJI I OPIEKI EWA WALCZAK

Tytuł: Dać dzieciom szansę

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jeleniogórski

Tytuł: Warto iść dalej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Tytuł: T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł: Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Wysoka jakość edukacji podstawowej,gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w gminie Mirsk

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Innowacyjna edukacja w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń

Tytuł: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów

Tytuł: Lepszy start w przyszłość

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz

Tytuł: Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice

Tytuł: Zdobywamy wiedzę

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Obrazy Bez Granic

Tytuł: Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Obrazy Bez Granic

Tytuł: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja

Tytuł: Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Jeleniogórska kuźnia kompetencji.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Edukacji Przedszkolnej

Tytuł: Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł: Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Podgórzyn

Tytuł: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzyma

Tytuł: T.I.K. ? TAK ! 2

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego

Tytuł: Poznaj- Zrozum- Zapamiętaj. Programy rozwojowe dla szkół w Złotoryi.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jeleniogórski

Tytuł: Robię to dla siebie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń

Tytuł: Szkoły Wysokich lotów w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń

Tytuł: Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Tytuł: Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Edukacji Przedszkolnej

Tytuł: Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Złotoryja

Tytuł: Kompetencje kluczowe autostradą do przyszłości

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz

Tytuł: Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary


Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
Tytuł projektu: Szkoła jest fajna!


Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Złotoryjski
Tytuł projektu: TIK na TAK - wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: T.I.K ? Tak ! 3


Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Obrazu Bez Granic
Tytuł projektu: Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych


Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł projektu: Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica


Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Art Projekt
Tytuł projektu: Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie


Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski


Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie


Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł projektu: Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów!


Więcej o projekcie


Beneficjent: Robert Bosh sp. z o.o.

Tytuł: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ

Więcej o projekcie


Beneficjent: Syntea Spółka Akcyjna

Tytuł: Przyszedł czas na zmiany

Więcej o projekcie


Beneficjent: Pro4 sp. z o.o.

Tytuł: Nowe kwalifikacje - moja szansa

Więcej o projekcie


Beneficjent: MS Consulting Agnieszka Mazurek

Tytuł: Podwyższanie kwalifikacji - wymóg rynku pracy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Pro4 sp. z o.o.

Tytuł: Moja przyszłość w moich rękach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Stowarzyszenie "PRO-MOTOR"

Tytuł: Edukacja - Praca - Sukces

Więcej o projekcie


Beneficjent: Syntea Spółka Akcyjna

Tytuł: Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zepołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Więcej o projekcie


Beneficjent: Teb Edukacja sp. z o.o.

Tytuł: Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Teb Edukacja sp. z o.o.

Tytuł: Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Złotoryjska

Tytuł: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim

Więcej o projekcie


Zapraszamy do przejścia na stronę serwisu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich.