Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktualne tabele przedstawiające dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i BP (Osie Priorytetowe 1 – 7) we wrześniu 2019 r.:

EFRR- Tabela z wolnymi środkami - wrzesień 2019

BP - Tabela z wolnymi środkami - wrzesień 2019