Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W dniach 19 – 20 września 2019 r. w Karpaczu, na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej odbyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 -2020.

Podczas dwudniowej wizyty członkowie KM RPO WD mieli okazję zapoznać się z inwestycjami realizowanymi na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Pierwszego dnia delegacja wizytowała Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podgórzynie. Dzień później zaś członkowie KM zapoznali się z projektami realizowanymi w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, Muzeum Dworu Śląskiego w zabytkowym Dużym Pałacu w Łomnicy oraz Hotelu Caspar w Cieplicach.

Obradom Komitetu Monitorującego przewodniczyła Magdalena Bednarska –Wajerowska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich. Lider Aglomeracji Jeleniogórskiej Prezydent  Miasta Jeleniej Góry oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania ZIT AJ Pani Renata Kwiatek przybliżyli gościom informacje na temat realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Poniżej opisy projektów:

1. Projekty realizowane w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze.
2. Projekty realizaowane w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Podgórzynie.
3. Projekt realizowany w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.
4. Projekt realizowany w Muzeum Dworu Śląskiego w zabytkowym Dużym Pałacu w Łomnicy.
5. Projekt realizowany w Hotelu Caspar w CieplicacHotelu Caspar w Cieplicach.

Na posiedzeniu KM podjęta została - między innymi - Uchwała Komitetu Monitorującego RPO WD zatwierdzająca kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ:

Uchwala KM RPO WD Nr 119 z dn. 19.09.2019 w spr. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów -zakres EFRR
Załącznik do Uchwały KM RPO WD Nr 119 z dn. 19.09.2019 – kryteria EFRR

Komplet materiałów z posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD w Karpaczu w dniach 19-20 września znajdziecie Państwo tutaj.