Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

21 października 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 dla Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs ZIT AJ.

Do etapu negocjacji, który rozpoczął się w dniu 22 października 2019 r. zostały zakwalifikowane 2 projekty. Ich wartość całkowita wynosi  3 553 928,45 zł, natomiast wartość dofinansowania (budżet środków europejskich) to 3 020 839,18 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 znajduje się ponadto w zakładce Nabory.