Główne menu

Rozstrzygnięcie konkursu w naborze nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18

Rozstrzygnięcie konkursu w naborze nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18.

Informujemy o rozstrzygnięciu naboru w poddziałaniu 3.3.3 e - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs ZIT AJ.

Wyniki naboru:

lista projektów, które spełniły kryteria wyboru

Skład KOP