Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji technicznej w ramach Działania 3.3 B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, których nabór zakończył się 13.10.2016r.

Nr naboru:
RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16

W związku z dużym obciążeniem oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach oraz ze względu na braki kadrowe Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu wydłużyła terminu pierwszej weryfikacji technicznej wniosków złożonych w ramach ww. naboru do dnia 10.11.2016 r.