Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza beneficjentów realizujących projekty z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich 2014-2020  do udziału w szkoleniu dotyczącym pomocy publicznej. Szkolenie odbędzie się 25 października 2017 r. w Jeleniej Górze.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

 • Uregulowanie pomocy w prawie UE
 • Główne zmiany w zakresie prawa pomocy publicznej w okresie 2007-2013 i 2014-2020
 • Pojęcie pomocy publicznej – test pomocy, omówienie orzecznictwa dotyczącego pojęcia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej, selektywnej korzyści i wpływu na handel
 • Omówienie przypadków wystąpienia pomocy w RPO WD
 • Pytania i odpowiedzi w zakresie identyfikacji pomocy
 • Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto

Warunki dopuszczalności pomocy de minimis
 • Zakres stosowania reguły de minimis na zasadach ogólnych (rozp. UE nr 1407/2013)
 • Pojęcie jednego przedsiębiorstwa, kontrola pułapów, rozdzielenie różnych rodzajów działalności, pomoc przejrzysta, kumulacja pomocy
 • Procedury w zakresie kontroli de minimis: weryfikacji pułapów, wydawanie zaświadczeń, korekta zaświadczeń, sprawozdawczość

Warunki dopuszczalności pomocy publicznej
Wybrane przeznaczenia pomocy zwolnionej z notyfikacji (rozp. UE nr 651/2014)
 • Identyfikacja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji
 • Regionalna pomoc inwestycyjna
 • Wkład własny
 • Pomoc dla instytucji otoczenia biznesu
 • Pomoc na działania (B+R+I)
 • inne zgodne z SzOOP RPO WD

Procedury w zakresie kontroli pomocy publicznej
 • Ocena formularzy składanych w momencie ubiegania się o pomoc
 • Sprawozdawczość
 • Zwrot pomocy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy beneficjentów realizujących projekty finansowane z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2017 r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a), w godzinach 9.00-14.00.

W celu zgłoszenia udziału należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 752 49 42.

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie w Jeleniej Górze.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 października 2017 r. do godziny 12.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w których odbędzie się szkolenie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, możliwe jest zgłoszenie udziału jednej osoby z danej instytucji. Pozostałe osoby zgłoszone z tej instytucji zostaną wpisane na listę rezerwową i będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.