Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Do etapu negocjacji  w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17 dla Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ zakwalifikowanych zostało 6 projektów, których wartość całkowita wynosi 6 131 689,87 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 211 936,38 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17 znajduje się ponadto w zakładce Nabory.