Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W związku z ogłoszeniem naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-274/17 zapraszamy na spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Spotkanie informacyjne:
Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, 15.11.2017 (środa) w godzinach 10:15-16:00

Agenda spotkania

Zaproszenie na spotkanie


Na spotkaniu zostanie umówiony regulamin konkursu i zasady naboru, kryteria wyboru projektów, cele i wskaźniki, kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ oraz zostaną przekazane odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące naboru.
Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesłać do 14.11.2017 do godziny 10:00 na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły dotyczące naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-274/17

Na co:

- organizację praktycznych form nauczania (staże, praktyki zawodowe);
- uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku;
- podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach) i inne

Dla kogo:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;  
• podmioty prowadzące działalność oświatową;                                                                                                                   
• osoby fizyczne prowadząca działalność gospodarczą.

Dokumentacja dotyczącą naboru
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-dla-poddzialania-10-4-3-dostosowanie-systemow-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-do-potrzeb-rynku-pracy-zit-aj-3/

Gdzie szukać informacji:
Wszelkie informacje dotyczące naborów (ogłoszenia, regulaminy konkursów) i spotkań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.zitaj.jeleniagora.pl oraz rpo.dolnyslask.pl
Kontakt: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, Ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, Tel. 75 7546 249, 75 7546 288

Zapraszamy!