Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Publikujemy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR ogłaszanych przez IZ RPO WD 2014-2020). Dokument ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW) Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektów w konkursach współfinansowanych z EFRR, ogłoszonych przez IZ RPO WD 2014-2020.