Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W dniu 31 października  2018 r. uchwałą nr 6143/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

harmonogram naborów na 2019 przyjęty uchwałą nr 6143_V_18 z dnia 31-10-2018 Uchwała nr 6143/V/18 z dnia 31-10-2018 r wraz z uzasadnieniem