Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

14 listopada 2018 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 dla Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 15 listopada 2018 r, zakwalifikowanych zostało 15 projektów. Ich wartość całkowita wynosi 17 493 847,74 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 14 869 770,52 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 znajduje się ponadto w zakładce Nabory