Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

3 grudnia br. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 w ramach Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Do oceny strategicznej zostało przekazanych 15 projektów, których wartość całkowita wynosi 17 102 956,35 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 14 537 512,85 . Etap oceny strategicznej ZIT AJ rozpoczął się 4 grudnia br.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT AJ- nabór nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej ZIT AJ w ramach naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 znajduje się ponadto w zakładce nabory.