Główne menu

Szkolenie w Jeleniej Górze dla beneficjentów w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, pt. „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”