Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na grudzień 2018 r.

EFRR – Tabela z wolnymi środkami -grudzień

BP- Tabela z wolnymi środkami - grudzień 2018

Wolne środki - odwołania