Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

07.01.2019 r. przyjęto zmiany do „Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów  RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IZ RPO WD”. Wprowadzone w podręczniku zmiany wynikają przede wszystkim z wdrożenia nowych funkcjonalności w SL2014. Zachęcamy do lektury.

Podręcznik Beneficjenta 2.4 (wersja IZ RPO WD w opcji nanieś zmiany) Podręcznik Beneficjenta 2.4 (wersja jednolita IZ RPO WD) Załącznik nr 1 do Podr. Beneficjenta SL2014_Wkład_niepieniężny_rozliczanie_v.1.0

Archiwalne wersje podręcznika dostępne są >>tutaj<<