Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktualna Tabela przedstawiająca dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR (Osie Priorytetowe 1 – 7) w lutym 2019 r.: