Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

1 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 580/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Harmonogram naborów na 2019 – uchwała nr 580_VI_19 dn 1_04_2019 r. Uchwała nr 580_VI_19 z dnia 1 kwietnia 2019 wraz z uzasadnieniem