Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

26.04.2019 r. przyjęto zmiany do „Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów  RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IZ RPO WD”. Wprowadzone zmiany dotyczą sekcji „Dochód”. Zachęcamy do lektury.

Podręcznik Beneficjenta 2.5.1 (wersja ze zm. IZ RPO WD) Podręcznik Beneficjenta 2.5.1 (wersja jednolita IZ RPO WD) Załącznik nr 1 do Podr. Beneficjenta SL2014_Wkład_niepieniężny_rozliczanie_v.1.0 Załącznik nr 2 do Podr. Beneficjenta SL2014_ Oświadczenie o dochodzie_v.1.0 Wzór Oświadczenia o generowaniu przez projekt dochodu_wersja edytowalna

Archiwalne wersje podręcznika dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.