Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

18 czerwca 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 dla Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 19 czerwca 2019 r., zakwalifikowane zostały 4 projekty. Ich wartość całkowita wynosi 4 280 525,41 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 3 633 278,79 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321_18


Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.