Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

11 lipca 2019 r. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ.

Do oceny strategicznej zostały  przekazane 4  projekty, których wartość całkowita wynosi 4 168 070,41 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 3 526 823,79 zł. Etap oceny strategicznej ZIT AJ rozpoczął się 12 lipca 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny strategicznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.