Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Informacja o zakończeniu etapu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18 w poddziałaniu 3.3.3e - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –  ZIT AJ.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (29.07.2019)