Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2019 roku – 6 sierpnia 2019 r.

6 sierpnia 2019 r. uchwałą nr 1087/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Aktualny Harmonogram naborów na 2019 zatw dn 6 sierpień 2019
Uchwała nr 1087_VI_19 z dnia 6 sierpnia 2019 wraz z uzasadnieniem