Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Miasto Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej ogłaszają konkurs nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-363/19- Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz na www. zitaj.jeleniagora.pl w zakładce Nabory