Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

27 sierpnia 2019 r. uchwałą nr 1137/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok – obowiązujący od 27 sierpnia 2019r. Uchwała nr 1137_VI_19 z dnia 27 sierpnia 2019 wraz z uzasadnieniem