Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

9 lipca 2019 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 w ramach Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ.

Pozytywnie pod względem formalnym ocenione zostały 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 3 553 928,45 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 3 020 839,18 zł. Projekty te zostały przekazane do oceny merytorycznej, która rozpoczęła się 29 sierpnia 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348_19

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 znajduje się ponadto w zakładce Nabory.