Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają konkurs nr RPDS.04.02.03-IZ.00-02-360/19, Poddziałanie 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ.

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod linkiem:

https://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/996-nabor-nr-rpds-04-02-03-iz-00-02-360-19

oraz na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-4-2-3-gospodarka-wodno-sciekowa-zit-aj/