Główne menu


Realizowane projekty w ramach RPO WD 2014-2020 na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej


Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń

Tytuł projektu: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)

Więcej o projekcie


Beneficjent : Gmina Mirsk

Tytuł projektu: Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł projektu: Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Filharmonia Jeleniogórska w Jeleniej Górze

Tytuł projektu: Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II

Więcej o projekcie


 Beneficjent: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 7 JELENIA GÓRA

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wspólnoty mieszkaniowej, zlokalizowanego na ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim 

Więcej o projekcie


Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Tytuł: Zachowanie leśnych zasobów genowych z Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DOMINIUM ŁOMNICA

Tytuł: Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Wojcieszów

Tytuł: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Innowacyjna edukacja w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł: Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski

Więcej o projekcie


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze

Tytuł: Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł: Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Tytuł: e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jeleniogórski

Tytuł: Wprowadzenie e- usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba

Tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł: Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Więcej o projekcie


 

 

 

Zapraszamy do przejścia na stronę serwisu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich.