Główne menu


Realizowane projekty w ramach RPO WD 2014-2020 na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej


Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń

Tytuł projektu: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)

Więcej o projekcie


Beneficjent : Gmina Mirsk

Tytuł projektu: Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł projektu: Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Filharmonia Jeleniogórska w Jeleniej Górze

Tytuł projektu: Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II

Więcej o projekcie


 Beneficjent: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 7 JELENIA GÓRA

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wspólnoty mieszkaniowej, zlokalizowanego na ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim 

Więcej o projekcie


Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Tytuł: Zachowanie leśnych zasobów genowych z Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DOMINIUM ŁOMNICA

Tytuł: Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie