Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych
RPDS.07.01.03-02-0002/19
Wartość projektu: ponad 7 milionów zł
Wartość dofinansowania: prawie 0,5 miliona zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia ośmiu przedszkolnych sal dydaktycznych. Parter dobudowywanego budynku przeznaczony będzie głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zakres rzeczowy:
1. Budowa dwukondygnacyjnego, w pełni dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budynku Zespołu Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej połączonego przejściem z budynkiem istniejącej szkoły na poziomie parteru;
2. Zagospodarowanie terenu (wydatek niekwalifikowany) wraz z budową placu zabaw i montażem urządzeń (wydatek niekwalifikowany w 50%);
3. Zakup wyposażenia 8 sal dydaktycznych;
4. Działania promocyjne: tablica informacyjno-pamiątkowa, oznakowanie wyposażenia, informacje na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra.