Główne menu


Realizowane projekty w ramach RPO WD 2014-2020 na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej


Oś priorytetowa nr  1 -  Przedsiębiorstwa i innowacje


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundusz Regiony Wałbrzyskiego

Tytuł projektu: Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja

Tytuł projektu: Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi - budowa hali modułowej

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr  2 -  Technologie informacyjno - komunikacyjne


Beneficjent: Filharmonia Jeleniogórska w Jeleniej Górze

Tytuł projektu: Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł: Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski

Więcej o projekcie


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze

Tytuł: Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł: Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Tytuł: e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jeleniogórski

Tytuł: Wprowadzenie e- usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 3 -  Gospodarka niskoemisyjna


Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang

Więcej o projekcie


Beneficjent: Powiat Jelenigórski

Tytuł: Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowiei

Więcej o projekcie


Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Tytuł: Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Tytuł: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Tytuł: Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela
Tytuł: Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymsko - Katolickiej Pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra

Więcej o projekcie


Beneficjent: Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tytuł: Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Agat" w Złotoryi
Tytuł: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Agat" w Złotoryi
Tytuł: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16 - Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gryf"
Tytuł: Kompleksowe inwestycje, w tym docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej SM Gryf w Gryfowie Śląskim obejmujące odnawialne źródła energii oraz inteligentny system zarządzania energią

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Drzymały 49
Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Muzealna 3
Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealna 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13, Wrońskiego 8.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Na Skałkach 6 Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze
Tytuł: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 8 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 7 Jelenia Góra
Tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wspólnoty mieszkaniowej, zlokalizowanego na ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgórzyńska 2 Jelenia Góra
Tytuł: Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze"

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 4 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleńu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu
Tytuł: Termomodernizacja budynku przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Podgórzyn
Tytuł: Budowa pasywnego budynku użetyczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podgórzynie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Tytuł: Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł: Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 4 -  Środowisko i zasoby


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Modenizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń

Tytuł: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturalnego Dominium Łomnica
Tytuł: Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Tytuł: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca
Tytuł: Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- Promenada Jagniątkowa.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 5 -  Transport


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł projektu: Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

Więcej o projekcie


Beneficjent: PKP Polskie Lnie Kolejowe S.A.

Tytuł projektu: Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wocław - Jelenia Góra - Jelenia Góra nr 274 i 311 / Kolej Aglomeracyjna

Więcej o projekcie


Oś priorytetowa nr 6 -  Infrastruktura spójności społecznej


Beneficjent: Gmina Świerzawa

Tytuł projektu: Budowa żłobka publicznego w Świerzawie

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk

Tytuł: Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "FAMPA" w Jeleniej Górze

Tytuł: Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6 Jelenia Góra
Tytuł: Renowacja budynku przy ul. Pocztowej 6 w Jeleniej Górze.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 29 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 10 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 46 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 44, ul. Wojska Polskiego nr 46 oraz ul. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14a
Tytuł: Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim
Tytuł: Rewitalizacja budynku mieszkalno – usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim pn. „remont pokrycia dachowego i elewacji”.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 47 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 73 Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 73, ul. Wojska Polskiego 81, ul. Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł:Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł: Rewitalizacja miasta Wojcieszów

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Wyczółkowskiego 12
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kryształowa 98 w Piechowicach
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Kryształowej 98 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kryształowa 42 Piechowice
Tytuł: Rewitalizacja budynku przy ul. Kryształowej 42 w Piechowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł: Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł: Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.

Więcej o projekcie


Beneficjent: Fundacja Tradycji Sudeckich
Tytuł: Rewitalizacja i adaptacja obszaru zabytkowego położonego przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach w celu przystosowania do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych w zakresie popularyzacji tradycji szklarskich regionu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł: Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Więcej o projekcie


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II

Więcej o projekcie


Pozostałe osie


Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Więcej o projekcie


Beneficjent : Gmina Mirsk

Tytuł projektu: Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł projektu: Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki

Tytuł: Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Gmina Wojcieszów

Tytuł: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie

Więcej o projekcie


 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Tytuł: Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł: Innowacyjna edukacja w Mirsku

Więcej o projekcie


Beneficjent: Gmina Stara Kamienica

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Więcej o projekcie


Zapraszamy do przejścia na stronę serwisu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich.