Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT AJ w ramach naboru nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19