Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na sierpień 2020 r.