Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktualna tabela przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS i BP) na marzec 2021 r.