Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w styczniu 2022 r.