Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów „Prawidłowe zakończenie realizacji projektu RPO WD w perspektywie 2014-2020 i omówienie nowej perspektywy FEDS 2021-2027 – 23 listopada 2022 r.