Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

 • RPDS.03.03.01-IZ.00-02-147/16
 • RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16
 • RPDS.03.03.02-IZ.00-02-148/16
 • RPDS.03.03.01-IZ.00-02-151/16
 • RPDS.03.03.01-IZ.00-02-152/16
 • RPDS.03.03.02-IZ.00-02-153/16
 • RPDS.03.03.03-IZ.00-02-154/16

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, dot. poddziałań: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  – konkursy horyzontalne i OSI oraz 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  – ZIT  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego; 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  – ZIT  Aglomeracji Jeleniogórskiej [Schemat 3.3B; schemat 3.3C]

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów ( dotyczy [schematu  3.3 B]):

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem konkursu z poddziałania 3.3.2 B;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  18 sierpnia  2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00. Szczegółowe informację znajdują się na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dot-dzialania-3-3-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-schemat-b-i-c/