Strona główna

Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.01-IZ.00-099/24 – Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzonego w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach…

Czytaj więcej
Mozaika zdjęć
Mozaika zdjęć
Mozaika zdjęć
Skip to content