Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W związku planowanym do ogłoszenia konkursem w ramach Osi 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie - 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ – projekty konkursowe Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.
Do konkursu w ramach wymienionego Poddziałania mogą aplikować:
• osoby prowadzące działalność gospodarczą,
• przedsiębiorcy,
• organizacje pracodawców,
• stowarzyszenia,
• związki zawodowe,
• jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
• spółdzielnie,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• fundacje,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• placówki systemu oświaty,
• inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne

Wsparcie w ramach konkursu adresowane jest do obszarów Dolnego Śląska, które są objęte mechanizmem ZIT AJ, tj.: ­ Miasto Jelenia Góra, ­ Gmina Janowice Wielkie, ­ Gmina Jeżów Sudecki ­ Miasto Karpacz, ­ Miasto Kowary, ­ Gmina Mysłakowice ­ Miasto Piechowice, ­ Gmina Podgórzyn, ­ Gmina Stara Kamienica, ­ Miasto Szklarska Poręba, ­ Gmina i Miasto Gryfów Śląski, ­ Gmina i Miasto Lubomierz, ­Miasto i Gmina Mirsk, ­ Miasto i Gmina Wleń, ­ Gmina Pielgrzymka, ­ Miasto i Gmina Świerzawa, ­ Miasto Wojcieszów, ­ Miasto Złotoryja. Wsparciem w ramach ZIT AJ objęte są w całości powiaty: jeleniogórski, Jelenia Góra Miasto.

Na spotkanie mogą zgłosić się osoby/instytucje spoza obszaru ZIT AJ, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają beneficjenci wymienieni powyżej.

Termin spotkania: 5 listopada 2015 r., w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce spotkania: Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 - Jelenia Góra

Rejestracja uczestników od 9:30.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

Termin nadsyłania zgłoszeń rekrutacyjnych – do 27 października br.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie podanym powyżej. 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT AJ zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń i/lub zaproponowanie uczestnictwa w lokalizacji i terminie innych niż w przesłanym formularzu zgłoszeniowym, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Informacje na temat spotkań dla potencjalnych beneficjentów Działania 8.4 spoza Aglomeracji Jeleniogórskiej znajdą Państwo na stronie http://www.rpo.dwup.pl/pl-aktualnosci.html