Główne menu

Strona główna

Zły stan techniczny zabudowań szkoły uniemożliwiał zorganizowanie w niej tak potrzebnego w gminie Stara Kamienica przedszkola. Stąd też podjęto decyzję o przebudowie i adaptacji na ten cel jednego z budynków gimnazjum. Teraz kilkulatki jedzą smaczne posiłki przygotowywane w nowoczesnej kuchni, bawią się w pięknie wyposażonych salach, mają nowy plac zabaw i zagospodarowane tarasy rekreacyjne w dobudowanej części. Zwiększyła się liczba miejsc przedszkolnych w gminie, również dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz poprawiły się warunki edukacji i pracy.

widok budynku